Loading...
História2019-03-14T07:51:55+00:00

Firma Trium začala pôsobiť na trhu drevovýroby v r. 1997.

Postupnou rekonšrukciou starej budovy vytvorila priestory, kde bolo možné s určtými obmedzeniami prevádzkovať stolársku výrobu, ktorá sa zameriavala na výrobu interiérových schodísk, čo sa stalo na najbližše roky jej špecializáciou. Modernejše technológie, do ktorých firma TRIUM systematicky investovala, si vyžiadala rozširovanie výrobnej plochy. Modernejša technológia vytvorila vyššie nároky na personálne obsadenie. Okrem pozícií ako napr. stolár, lakýrnik atď, sa postupne vytvorili aj nové pozície ako dizajnér, programátor, operátor CNC. Vzhľadom na tento vývoj, môže v súčasnej dobe firma TRIUM ponúknuť zákazníkom kompletnú realizáciu náročných interiérov, vrátane grafických návrhov.